STICHTING WIJ(K)

De Maatjes Kinderopvang is nauw verbonden aan de stichting Wij(k).

Stichting Wij(k) is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Op De Bergse Plaat zetten we ons in voor een leefbare en veilige wijk met goede voorzieningen.

Dit doen wij door onze diensten te leveren op het gebied van welzijn, ontmoeting, participatie, ontwikkeling, cultureel aanbod en cultuurbeleving, één en ander in samenwerking met de Wijkcommissie. Voor de wijkactiviteiten ontvangt stichting Wij(k) geen gemeentelijke subsidies. We kunnen het echter niet alleen. Sterker nog: dat willen we niet alleen doen. Het zijn de wijkbewoners die de wijk maken. Stichting Wij(k) biedt ze de kansen om actief bij te dragen aan de leefbaarheid van hun eigen wijk zodat we samen werken aan een sociaal en fysiek prachtige wijk.

Daarbij gaan we uit van de eigen kracht en talenten van kinderen, jongeren en volwassen in de wijk. Wij scheppen de voorwaarden om die kracht en talenten te ontwikkelen. Zo geven we handen en voeten aan de opdracht van de overheid om iedereen te laten meedoen aan de maatschappij: “De maatschappij, dat zij wij”!

Een voorbeeld is het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van De Maatjes. Zij dragen bij aan de pedagogische voorziening in de wijk. In combinatie met vroegschoolse educatie (VVE) en de samenwerking met basisscholen, sportaccommodaties en zwembad De Schelp werkt stichting Wij(k) mee aan verbetering van pedagogische voorzieningen in de wijk.

Door samenwerking met de Wijkcommissie zetten we ons in voor de jongeren op De Bergse plaat. Jongeren zoeken elkaar op in de wijk en kunnen hierdoor voor overlast zorgen. Door jongeren in een wijkgebouw een ruimte aan te bieden en medeverantwoordelijk te maken voor zowel die ruimte als het aanbod van activiteiten kan een relatie met de jongeren worden opgebouwd.

Het is van groot belang dat op korte termijn creatief en proactief op veranderingen in deze wijk wordt ingespeeld omdat de groep jongeren op De Bergse Plaat binnen enkele jaren qua aantal op zijn hoogtepunt zal zijn.

De stichting Wij(k) streeft er naar een betrouwbare organisatie te zijn die samenhang brengt tussen jong en oud en is gericht op continuïteit. We staan midden in de wijk en kijken naar onze eigen grenzen. We verbinden mensen en organisaties. Door een goed aanbod van wonen, welzijn en zorg kan men prima jong zijn en oud worden in de wijk. Wij vinden het belangrijk om vereenzaming onder zelfstandig wonende ouderen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van inloopuurtjes maar ook middels samenwerking met de De Maatjes Kinderopvang.

Door het aanpakken van deze thema’s streeft stichting Wij(k) er naar De Bergse Plaat over 20 jaar dezelfde prachtwijk te laten zijn als nu, en misschien nog wel meer dan dat. Niet alleen voor de Plaat-bewoners maar ook voor mensen buiten De Bergse Plaat!

Reacties gesloten