Tarieven en inschrijven

De Maatjes Kinderopvang – Tarieven 2021

De Maatjes Kinderopvang volgt in haar tariefstelling zo veel mogelijk de vergoedingsnorm die door de overheid wordt vastgesteld en waarover dus kinderopvangtoeslag aan de ouders wordt uitbetaald. Wij willen onze kinderopvang toegankelijk en betaalbaar houden voor alle ouders, in alle inkomensgroepen.

Binnen ons uurtarief wordt een all-in pakket aangeboden: er hoeft niet te worden bijbetaald voor activiteiten, ontbijt, lunch, avondeten, fruit, luiers enzovoorts.

De Maatjes Kinderopvang kent voor de kinderdagopvang één uurtarief: € 8,73. De  buitenschoolse opvang mét vakantieopvang kost € 7,57 per uur en € 8,11 voor buitenschoolse opvang zónder vakantieopvang. Dit is een brutoprijs.

Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst
De vergoedingsnorm voor de kinderopvangtoeslag is voor 2021 vastgesteld op € 8,46 voor kinderdagopvang en € 7,27 voor buitenschoolse opvang.

Bijna alle ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. Jaarlijks worden de vergoedingsnorm en de inkomenstabellen voor de kinderopvangtoeslag geïndexeerd.  Hiermee wordt de tariefstijging voor de ouders gecompenseerd.

De vergoeding van de kosten van kinderopvang vanuit de ouders gezien ligt in 2021 tussen 96% bij de laagste inkomens tot ten minste 33,3% bij de hogere inkomens (verzamelinkomen van € 129.457 en meer).

Alle inschrijvingen, aanvragen en wijzigingen lopen via info@demaatjeskinderopvang.nl

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor kinderopvang. Of u kinderopvangtoeslag krijgt en hoeveel hangt af van een aantal factoren. U kunt hier meer over lezen op de website van de Belastingdienst. Mocht u daarna nog vragen hebben dan helpen wij u graag. Voor 2021 is het maximum uurtarief waarover de kinderopvangtoeslag wordt berekend voor het kinderdagverblijf € 8,46 en voor buitenschoolse opvang € 7,27.

Opvangmogelijkheden
Bij het kinderdagverblijf kunt u kiezen voor een ochtend, middag of hele dag en bij buitenschoolse opvang voor voor- en/of naschoolse opvang. Flexibele opvang is niet mogelijk. Bij PeuterPlus kunt u kiezen voor zowel 3 uur per ochtend of middag als voor verlengde opvang naar  de tijden van het kinderdagverblijf. Verder kunt u kiezen voor opvang  zonder schoolvakanties (40 weken) of met schoolvakanties (46 of 51 weken).

Omdat wij ervoor hebben gekozen kleinschalig te werken is het voor u eenvoudig om dagen of dagdelen te ruilen, in te halen en/of extra in te kopen als de grootte van de groep dit toelaat.

Inschrijven
Om uw kind(eren) in te schrijven voor het kinderdagverblijf, PeuterPlus of de buitenschoolse opvang kunt u hiernaast het online inschrijfformulier invullen. U kunt ook hier klikken om het online inschrijfformulier direct te openen. Inschrijving is gratis en u bent van harte welkom voor een informatief gesprek en een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken per e-mail via info@demaatjeskinderopvang.nl of  telefonisch, tel.0164-231 936.

Algemene voorwaarden
U kunt hier de algemene voorwaarden raadplegen. Ons ruilbeleid staat hier beschreven.

 

Reacties gesloten