PeuterPlus Bergen op Zoom

De Maatjes PeuterPlus: peuterspeelzaal en peuteropvang, het beste van twee werelden

image

Op de locatie van De Kreek starten we met een nieuw project: PeuterPlus.

Dit is een combinatie van een peuterspeelzaal en een peutergroep. De kinderen worden
samen in een groep opgevangen. De pedagogisch medewerkers bieden de
kinderen diverse activiteiten ter voorbereiding op de basisschool aan. Met dit
aanbod kunnen ouders kiezen voor zowel 3 uur per dag als voor verlengde opvang(5 of 11 uur per dag).
image

Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs

Peuters van De Maatjes op bezoek bij juf Janet
We kijken naar waar het kind in geïnteresseerd is maar ook in welke fase het zit. Houdt
het kind van knutselen of van fantasiespellen? Wil het graag onderzoeken, bewegen
of juist rustig aan iets zitten werken? Door spelenderwijs aandacht te geven aan de
creatieve expressie van kinderen leren we hen te ontdekken wat ze leuk vinden en
waar ze goed in zijn.
We werken met HBO- en MBO-gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Een
aantal heeft zich gespecialiseerd in het geven van VVE, programma Uk & PUK,
peuteryoga, Engelse taal en beeldende vorming.
image

Pientere en nieuwsgierige peuters hebben uitdagingen nodig

Wij bieden de kinderen dagelijks diverse spelvormen aan in de vorm van:
· VVE programma, als voorbereiding op de basisschool
· Gezamenlijke activiteiten met de kleuters
· Peuteryoga
· Spelenderwijs Engels leren (Little Paper Stars)
· Peuterdans
· Rollenspel en toneel
· Kinderatelier
· Sport en spel in de gymzaal
· Werken in de moestuintjes
· Op avontuur in de natuur
En natuurlijk is er ook volop ruimte voor vrij spel. Basisschool De Kreek biedt met haar
inpandige gymzaal , toneelruimte, computerruimte en ruime buitenspeelplaats een
geweldig, uitdagende speelomgeving voor de kinderen.
image

De Maatjes PeuterPlus: ook voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kan de wereld soms saai en
frustrerend zijn omdat ze meer uitdaging nodig hebben.
Bij De Maatjes PeuterPlus zijn we ons ervan bewust dat ons aanbod ook toereikend
moet zijn voor de heel pientere peuters.
Naast onze dagelijkse inspirerende activiteiten is er een nauwe samenwerking met de
basisschool waardoor we met aangepast materiaal de cognitieve ontwikkeling
stimuleren.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties gesloten