Kinderdagverblijf Bergen op Zoom

Uw kind is tussen de 0 en 4 jaar

Ontdekkingsreis voor baby’s en dreumesen
Het dagprogramma van onze jongste avonturiers starten we met liedjes zingen, handenklappen en goedemorgen wensen waarbij de naam van elk kind wordt genoemd. Hierna is het tijd om het ‘speelveld’ te gaan ontdekken. We bieden de kinderen allerlei speelgoed en natuurlijke materialen aan die gericht zijn op het prikkelen en het ontwikkelen van de zintuigen. In het speelveld maken we ook gebruik van ‘klim en klauter’ materiaal. Kinderen vinden het geweldig om over objecten heen te klauteren  of zich eraan op te trekken. Bij De Maatjes kinderdagverblijf Bergen op Zoom hebben we tal van leuke objecten waar kinderen dag in, dag uit veel speelplezier aan beleven.

Lichaamstaal en babygebaren
Baby’s genieten van communiceren en begrijpen veel meer dan we soms denken. Een baby gebruikt zijn lijfje om aan te geven wat hij graag wil of liever niet, hij zal bijvoorbeeld zijn armpjes strekken als hij opgetild wil worden, of het hoofdje wegdraaien als hij genoeg heeft gegeten. We beginnen bij deze hele kleintjes met de gebaren voor eten en slapen. Het gebaar dat ze meestal het snelst oppakken is het gebaar voor eten. Begrijpelijk, want dit levert ook vaak iets lekkers op. Ervaring leert dat kinderen al op heel jonge leeftijd gebarentaal kunnen leren waarmee ze duidelijk kunnen maken wat ze willen. Wij ervaren deze interactie met de hele kleintjes altijd als heel bijzonder.

Wandelen,  zingen, voorlezen
Wij trekken er  regelmatig op uit met onze jongste spruiten. Heerlijk wandelen in de wijk en langs het water. Even naar de winkel om een boodschapje te doen of naar het speeltuintje en onderweg de eendjes voeren. Naast de liefdevolle verzorging van uw kind neemt de pedagogisch medewerkster ook alle tijd om samen een liedje te zingen, een verhaaltje (voor) te lezen, een knutselwerkje te maken of een spelletje te doen. Voor beiden is het een plezierige en ontspannen manier om elkaar te leren kennen en een warme, vertrouwelijke band op te bouwen. De avonturen van onze allerkleinsten worden beschreven in een dagboek, een leuke herinnering voor later.

Vriendjes maken, maatjes worden, samen spelen, samen delen
Peuters zijn ontzettend nieuwsgierige wezens. Ze onderzoeken, stellen vragen en verwonderen zich over van alles en nog wat op hun in reis in de grote mensenwereld. Sommige kinderen houden ervan om eerst te observeren, de kat uit de boom te kijken, terwijl andere kinderen direct in het diepe springen en voortvarend aan de slag gaan met voelen, ruiken, proeven, klauteren en klimmen. Kinderen leren ontzettend veel op deze leeftijd, van de pedagogisch medewerkster, van elkaar door samen te spelen, te onderhandelen en te delen, maar vooral door hun eigen, natuurlijke nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is de sleutel tot kennis. Bij De Maatjes geven we de kinderen dan ook alle gelegenheid om hun vragen te stellen en proberen we die ook zo goed mogelijk te beantwoorden. We staan vaak versteld van de grappige of wijze vragen waar de kinderen mee komen, en de mooiste komen natuurlijk in het dagboek te staan. .

Voorschoolse Educatie: Puk & Ko
Bij De Maatjes is de leuke en leerzame methode Puk & Ko een leidraad bij de invulling van het dagprogramma, waarbij de taalontwikkeling en de sociaal communicatieve vaardigheden worden gestimuleerd door samen liedjes te zingen, verhaaltjes (voor) te lezen, te vertellen en te luisteren naar elkaar. In dit steeds terugkerende ritme van de dagindeling voelt uw kind zich veilig en leert het omgaan met regeltjes en afspraken. Deze ervaringen kan uw kind weer goed gebruiken als het straks naar de basisschool gaat, ze maken de overgang minder groot.

Overdracht naar de basisschool
Als uw kind 4 jaar wordt breekt er een nieuwe fase aan want dan gaat het naar de basisschool. Bij De Maatjes vinden we het heel belangrijk dat deze overgang zo positief mogelijk verloopt voor uw kind. Wij hebben een goed contact met de verschillende basisscholen en regelmatig vindt er overleg plaats. Samen met de basisschool hebben wij een overdracht formulier ontwikkeld waarin onder andere informatie over het karakter van uw kind opgenomen is. Dit helpt de leerkracht op de basisschool om uw kind op een goede manier op te vangen, te begeleiden en te stimuleren en de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vanzelfsprekend wordt dit formulier alleen met de leerkracht besproken als u als ouder daarvoor toestemming heeft gegeven.

Inrichting groepsruimten en slaapkamer
We moedigen de kinderen aan om op onderzoek te gaan en ervaringen op te doen. Onze locatie is zo ingericht dat er alle ruimte is om bijvoorbeeld vrij te kunnen spelen, knutselen, dansen, koekjes te bakken, spelenderwijs aan de slag te gaan met de Engelse taal en noem maar op. En voor de broodnodige rust hebben we bij De Maatjes een knusse slaapkamer, waar elk kind zijn eigen bedje heeft.

Halen en brengen
Tijdens deze momenten neemt de pedagogisch medewerkster van het kinderdagverblijf Bergen op Zoom rustig de tijd om met u zaken rondom uw kind te bespreken die u of zij van belang vindt en ook de leuke momenten van die dag worden graag gedeeld.

Jaarlijkse oudergesprekken
Eenmaal per jaar zijn er ouderavonden waarbij wij in een uitgebreid gesprek het welbevinden van uw kind met u bespreken. Mocht u eerder of tussendoor behoefte hebben aan een dergelijk gesprek dan kan dit natuurlijk altijd.

Reacties gesloten